venellin

Да отгледаш ксенофоб

In articles on юни 12, 2015 at 14:38

Колко са образите на хора в инвалидни колички, на представители на различни етнически групи или субкултурни общности, които присъстват на страниците на българските учебници? Проблемът за методите на възпитание в ценностите на толерантност към различието е предмет на повишено обществено внимание през последните години. Въпреки това, дори и бегло разлистване на българските буквари и читанки показва, че първата среща на децата ни с официално „нормалното” в света изключва различните. Необходимостта от настоящия проект е продиктувана от отсъствието на систематична насоченост към началния етап на образование като решаващ за усвояване на толерантно отношение към различните в обществото. Проектът има за цел да повиши публичното внимание и да инициира конструктивен диалог с вземащите решения и заинтересованите страни за нуждата от провеждане на реформи в държавните образователни изисквания и законодателството. В проекта вземат пряко участие 30 ученици, 20 учители, 10 експерти по образование от гражданския сектор и академичните среди и 10 вземащи решения. Проектът кулминира в обосновани и аргументирани препоръки за промяна на единните държавни изисквания по посока на повече толерантност в образованието.

Проект „Да отгледаш ксенофоб (застъпническа кампания за толерантно образование)“ се финансира в рамките на Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство 2009-2014 г. (www.ngogrants.bg)

Проектът се реализира от Сдружение Политологичен център – София и Фондация „Институт за креативни граждански стратегии”.

Реклами

ИНДИВИДИМУНИЗАЦИЯ

In articles on февруари 9, 2015 at 6:00

(Това е финалната част на доклада по Проекта на ЛАРГО “Общностен мониторинг на здравните услуги в ромския квартал „Изток” на гр. Кюстендил”, Проект № OR2013-11641)

В този анализ няма да се спираме на медицинските аргументи в подкрепа или против изразените в рамките на изследването мнения. Искаме само да подчертаем, че съществува значимо несъответствие между предварителните очаквания за същността на проблема и вътрешната гледна точка на участниците в проучването. Настоящето изследване не дава неопровержими свидетелства в подкрепа на тезите, че ромите не плащат здравни осигуровки, защото са бедни; че боледуват, защото нямат хигиенни навици и че нито ходят на профилактични прегледи, нито приемат лекарствата, които личните им лекари предписват.

Участниците в изследването дефинират проблема по друг начин:

Пето, размита отговорност между институциите. Проблемът, който веднага излиза на повърхността по темата здравеопазване е прехвърлянето на топката – най-често между спешната и неотложната помощ.

Едно наше момиченце цяла нощ го разкарваха – не било спешен случай, да го върнем в поликлиниката; не било за поликлиниката – да го приемат в болницата; не било за болницата… Изпуснахме го. На сутринта си отиде детенцето. На осем годинки беше… момиченце… златно дете… пневмония…

Професионално образование

In Uncategorized on август 30, 2014 at 11:16