venellin

Archive for the ‘science’ Category

СМРАД, БЕ… ГОСПОДА

In science on март 28, 2014 at 10:46

(стереотипи за „простия войник” в българската армия)

 

 

«Гетев бе питал въпросния:

– Ти знаеш ли в кой век сме?

Оня не знаеше.

– Ей – почти се отчая Гетев, – до довечера до девет и половина да научиш в кой век сме и да ми доложиш!

Този, същият дивак, не умеел да ползва WC. В кенефа препикал фаянса вместо тая работа да я свърши в тоалетната чиния. Освен това не прави разлика между говоренето нати и на Вие. Спеков щеше да го бие.

– Момче, като се обръщаш към мен – обясняваше му, – ще ми говориш така, все едно че говориш не на един, а на много лейтенати.

На дивака още от началото му излезе прякорът Господин три ефрейтора, понеже познавал само пагона на ефрейторите [с една лента], и веднъж помолил взводния си, носещ три ленти:

– Господин три ефрейтора, може ли да отивам да еа?»

 

Из романа «Смрад, бе… господа» на Стоил Рошкев

Прочетете остатъка от публикацията »

Advertisements

(Не)разбирания за модернизацията на сектора за сигурност

In science on март 28, 2014 at 10:40

Статията анализира разбирането за модернизация, което е представено в официални документи на Министерство на отбраната и Българската армия и в изказвания и интервюта на министъра на отбраната, Веселин Близнаков. Показани са вътрешните противоречия на това официално разбиране, което свежда модернизацията до закупуване на технически средства. Текстът представя разбиране за модернизацията на сектора за сигурност у нас през методологическите позиции на теории за модернизацията и обосновава необходимостта от задълбочено изследване на модернизационните тенденции, породени от навлизането на жени в армията, участието на наши военни части в международни мироопазващи мисии и техническото обновление.

Прочетете остатъка от публикацията »

ДАНС трябва да докаже, че двете средни букви в абревиатурата

In articles, science on февруари 2, 2011 at 12:37

(анализ на Концепцията за развитие на ДАНС)

Ченгиджийският характер, който придоби българският политически живот е израз на затлачените реформи в сектора за сигурност у нас, които позволяват възпроизводството на институционална култура, която не може да се съвмести с принципите и правилата на едно правово и демократично общество.

 

Венелин Л. Стойчев

Прочетете остатъка от публикацията »