venellin

Archive for май, 2012|Monthly archive page

DOMESTIC BATTLEFIELD

In articles on май 20, 2012 at 15:10

Проблемът

Поредните (но едва ли последните за мандата) персонални промени в състава на кабинета отново извадиха на дневен ред въпроса дали у нас се провеждат структурни секторни реформи, които модернизират важни обществени сфери или управлението е хаотична (не)последователност от ситуативни решения, които отлагат реформите. Проблемът е важен не само за нашето общество. Защото системните провали на структурни секторни реформи в Югоизточна Европа активират процеси на усилваща се радикализация на политическия живот[1]. Това подхранва процеси, които ограничават или блокират възможностите за ефективно участие на граждански групи в политическия живот и провокират мобилизация на недемократични, неполитически ресурси, включително и такива, кулминиращи във физическо насилие. Прочетете остатъка от публикацията »

Реклами

НАЦИЯ БЕЗ „КРАЦИЯ”

In articles on май 20, 2012 at 15:02

Какафонията около оставката на министър Трайков за пореден път нагнети напреженията между глобализация и национални интереси. Особено след намесата на посланик Уорлик, който отново прояви редкия си талант да консолидира срещу себе си иначе враждуващи помежду си привърженици на различни идеологически семейства.

Структурата на глобално-националния дискурс в епохата на заник на националните държави плътно възпроизвежда логиката на противопоставяне между религиозна и светска власт от зората на националните държави. Макар и „секуларизация” да възниква в Западна Европа като чисто юридически термин, много скоро придобива смисъл на остро културно противопоставяне между авторитета на църквата и ценностите на либералната държава. Прочетете остатъка от публикацията »